ÁSZF

Főoldal ÁSZF

Jelen ÁSZF tartalmazza a http://www.otletgazda.hu (továbbiakban: Weboldal) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Név: 333 Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Társ utca 4.)

Fogalmak és határidők:

Weboldal: otletgazda webdokumentum, mely megfelel a World Wide Web számára, és alkalmas arra, hogy egy webböngésző megjelenítse

Üzemeltető: Weboldal üzemeltetője

Felhasználó: minden regisztrált személy

Nevezés: online nevezés során a Felhasználó feltölti a projektjét a Weboldalra. Ezt csak akkor veheti igénybe, ha előtte elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit és a szabályzatát.

Facebook: közösségi oldal továbbiakban (FB)

Verseny: minden feltöltött projekt FB lájkokat gyűjt. A versenyt az a projekt nyeri amelyik a legtöbb lájkot kapja a határidőn belül. Holtverseny estén a nyeremény megosztásra kerül. Ha a nyertessel nem sikerül a kapcsolatfelvétel 2018.04.01.-ig a második helyezett kapja a fődíjat.

Projektek feltöltésének időintervalluma: 2017.12.07-2018.03.05.

Utolsó nap FB lájkok gyűjtésére: 2018.03.10 12:00 CET

Verseny eredményhirdetés: 2018.03.11.

Értesítés legkésőbb: 2018.03 12.

Szerződéskötés és kifizetés 2018.06.01.

Fődíj: 1 500 000Ft (Bruttó)

Elfogadom az alábbi szabályzatot:

 1. A saját felelősségemre veszek részt a versenyen.
 2. Az általam feltöltött projekt új ötlet, kizárólag hozzám köthető és ezért minden formában helytállok.
 3. A verseny folyamán az Weboldal szabályait betartom.
 4. Tudomásul veszem, hogy a nevezésemmel vállalom az esetlegesen általam okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért a felelősséget.
 5. Az Üzemeltető a verseny kapcsán a weboldal működésében keletkezett bármilyen természetű hibáért a Felhasználók kárigényt nem nyújthatnak be.
 6. Amennyiben a Felhasználó a nevezést indít, szóbeli szerződés jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között. Felek elfogadják, hogy az ily módon létrejött szerződés a nevezés során kötelezően elfogadott ÁSZF alapján megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai az irányadók.
 7. Vis major Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt az Üzemeltető kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, Vis major esetén a Üzemeltető köteles értesíteni a felhasználókat, továbbá meg kell tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.
 8. Felelősség kizárása: Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver, illetve annak keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért. Az Üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból (pl. email cím, telefonszám) származó bármilyen következményért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, mely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.
 9. Felhasználói panasz: A felhasználói panasz ügyintézése írásban történik.
 10. A feltöltött projekteknek kizárólag valós adatokat és állításokat kell tartalmazni.
 11. A feltoltött projekteknek megvalósíthatónak kell lenni.
 12. A feltöltött projekteknek eredeti, technológiai ötleten kell alapaulnia, amely hosszú távon alkalmazható.
 13. A projekt-leírásnak világosan meg kell fogalmazni a projekt tartalmát, célját, illetve hogy a díjat mire tervezik fordítani.
 14. A project nem sértheti a közizlést, nem kelthet gyűlöletet vagy erőszakot.

A fentiek elbírálására a Szervező jogosult. Felek jelen jogviszony keretében együttműködni, és a köztük kialakult jogvitákat elsősorban békés úton rendezni kötelesek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.